Sosiale medier

Digitale plattformers rolle i forbindelse med angrepet på den Amerikanske kongressen 6. januar 2021

Sosiale medier og digitale plattformer spiller en viktig rolle i livene våre og i samfunnet for øvrig. Majoriteten av oss er avhengig av å ha mobiltelefonen lett tilgjengelig, hvor vi blir eksponert 24/7. Sosiale medier …