Hva er OKR?

Å sette opp mål for en bedrift er i seg selv en enkel jobb. Å faktisk følge målene bedriften har satt opp kan på den andre siden være vanskelig, i tillegg kan det være vanskelig å skape motivasjon for å klare å gjennomføre dem. I dette innlegget skal jeg ta for meg OKR, og hvordan man kan bruke dette i målsettingene sine. 

Vi kan si at OKR handler om å sette ambisiøse mål. OKR står for Objective Key Result. Bedriften blir enige om et overordnet mål, hvor de videre har flere delmål for å oppnå det overordnete målet. OKR kan brukes av både små og store bedrifter. Bedrifter som benytter seg av OKR er blant annet Spotify, Google, Schibsted, Samsung, Netflix, Finn.no, Linkedin og INEVO. Dette verktøyet kan brukes av alle bedrifter, uavhengig av størrelse.

(Bilde hentet fra inevo.no)

Hvordan kan vi bruke OKR?

OKR handler om at alle ledd i bedriften hvert kvartal kan svare på to grunnleggende spørsmål, som er følgende:

Objective: Hva ønsker du å oppnå?

Key Results: Hvordan har du tenkt til å komme deg dit?

Objective er dermed retningen bedriften ønsker å utvikle seg, og key results er veien for å komme dit.

Jeg vil ta for meg et eksempel nedenfor i forbindelse med gruppeeksamen hvor vi skal starte en egen nettbutikk. Det kan være lurt å velge mellom tre til fem key results. 

Objective: Etablere en stilren nettbutikk innen semesterslutt hvor omsetningen er over 5000,- i tillegg til 100% positiv kundeopplevelse.

KR1: Oppnå 5 fornøyde kunder innen eksamensperioden (8/10)

KR2: Få tilsammen 200 flere følgere ved åpning av nettbutikk (5/10)

KR3: Få 50 nyhetsbrev-abonnementer (8/10)

KR4: Få minst 500 besøkende på nettsiden innen eksamensperioden (7/10)

I tillegg til at vi setter på objectives og key results, måler vi også hvor sannsynlig det er at vi gjennomfører delmålet. (5/10) kan vi forklare med at vi tror det er 50% sjanse for å oppnå målet. Sannsynlighetskalaen finner vi i parentesene ved hvert enkelt key results. Skalaen går fra 1-10, hvor 1 er lite sannsynlig at det skjer og 10 er høyest sannsynlighet for at det gjennomføres. Denne skalaen vil en justere underveis ettersom en jobber mot målene sine. 

På Inevo.no påpeker Karl Phillip Lund følgende:

«Ved å besvare disse to spørsmålene hvert kvartal tvinger du frem tydelige prioriteringer og riktig fokus i bedriften. Når i tillegg alle ansatte besvarer spørsmålene og gjør sine mål synlig for alle andre i organisasjonen dannes en sosial og transparent kontrakt mellom ansatte. En sosial kontrakt som knytter personlige mål med bedriftens mål.

Talentfulle og engasjerte mennesker ønsker å jobbe i organisasjoner der deres personlige mål samsvarer godt med bedriftens verdier og mål. Talentfulle mennesker liker å sette høye mål og bli målt på fremdriften. Organisasjoner som blir vandt til å sette høye mål og jobbe hardt for å oppnå målene skaper suksesshistorier!»

Fire fordeler ved OKR

OKR bidrar til å gjøre det enklere å styre en bedrift. OKR hjelper til med høyere gjennomføringskraften, økt engasjement blant de ansatte i bedriften, i tillegg til bedre fokus og tydelighet for hva som er målene.

I hovedsak er det fire fordeler ved å benytte seg av OKR:

  1. OKR bidrar til at de viktigste målene i bedriften blir synliggjort
  2. Alle i bedriften får vite hva som er viktig (95% av ansatte er usikre på bedriftens strategi, Harvard Business Review)
  3. Vi får vite hvordan alle ledd i bedriften ligger an i forhold til målene
  4. Alle i bedriften vet hva som foregår

Hva kan gå galt med OKR?

Det er flere faktorer som kan spille inn for at bedriften ikke lykkes ved bruk av OKR. Ved å være klar over nettopp disse fallgruvene, kan det være med på å øke sannsynligheten for å lykkes.

  1. Bedriften har for mange key results – meningen med key results er å prioritere de viktigste delmålene som gjør at bedriften skal kunne nå det overordnete målet. Ved å ha for mange key results kan det bidra til at en mister oversikten. 
  2. Målene som er satt er ikke målbare – Om KR-ene ikke er målbare, kan det være en go løsning og heller ha dem som gjøremål. Det er viktig at key results er målbare fordi målet med key results er å hjelpe til å oppnå objective.

Jeg ser frem til å lære mer om OKR, og bruke det som et verktøy ved oppstart av nettbutikk i forbindelse med kommende gruppe eksamen.

Kilder brukt:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *