Det er mer og mer vanlig at arbeidsgivere benytter seg av en case-oppgave ved gjennomførelse av et jobbintervju. Ved å gjennomføre slike case-oppgaver gjennom intervju, vil begge parter ha muligheten til å se om ansettelsen vil bli vellykket eller ikke. I denne delen av kurset har vi fått i oppgave å løse en slik hypotetisk case-oppgave til et jobbintervju hvor vi «søker» på stilling som markedsføringsspesialist i Amnesty International Norge. Dette vil være en god øving om jeg ved en senere anledning skulle oppleve dette.

Amnesty sine digitale kanaler i dag

Vi kan i dag finne Amnesty International Norge på følgende digitale kanaler: Facebook, Instagram, Youtube, Twitter og Snapchat. Ved å gjøre et research på deres nettside, fant jeg en side som tok for seg sosiale medier «Tips til bruk av sosiale medier». Her kan du lese om hvordan Amnesty velger å ta i bruk de ulike kanalene. Deres digitale kanaler er med på å oppnå økt gjennomslag fordi flere tar menneskerettighetsbrudd personlig og ønsker å ta del i Amnesty International. Dette er Amnestys overordnende strategiske mål. Videre blir det formulert i deres kanaler at Amnesty forsøker å unngå ironi og sarkasme, hvor det også er viktig å tilpasse seg til de ulike kanalene. På samme tid er det viktig å tenke på hvem som er målgruppen og hvilke kanaler som gir best trafikk.

Kundereisen til Amnesty

Når Amnesty formidler budskapet sitt, benytter de seg av historier som er basert på sanne hendelser. Deres gode historier gir en viktig driver for leserne til å dele Amnesty videre i sosiale medier. Dette er en god kombinasjon av gode historier, gode bilder og bra kilder. Slik greier Amnesty å rette fokuset mot alvorlige hendelser som oppstår på dagsorden rundt om i verden, på en troverdig måte som også resulterer i et viktig engasjement rundt folk til å ville å bidra. Denne gode historiefortellingen er dermed starten på kundereisen til Amnesty. Det er også her folks engasjement og ønske om å hjelpe til starter. For at Amnesty skal nå målene de jobber opp mot, er de på andre siden avhengig av at folk faktisk donerer til dem og ikke andre aksjoner. Som donor i Amnesty kan du velge å donere et engangsbeløp eller å donere et månedlig beløp. Ved å ha mulighet til å hjelpe til uten å binde seg, kan vi se på som et konkurransefortrinn fordi de fleste av synes det er skummelt å binde oss til en avtale. Du som kunde har dermed mulighet til å styre donasjonen helt selv. Gjennom Amnestys digitale kanaler er dem flinke til å holde seg oppdatert på hva som skjer rundt i hele verden. De bruker digitale kanaler aktivt til å fremme viktige saker, i tillegg til å få oss som lesere til å få øynene opp for hva som pågår rundt oss.

Om det er noen jeg kan si at jeg savner, vil det heller være å få presentert hva donasjonspengene brukes til. Ved å vise hva det blir av pengene «tilhengerne» bruker, vil det også øke troverdigheten til bedriften, slik at også kanskje enda flere ønsker å donere penger.

Måling og analyse av trafikk

Amnesty arbeider for menneskers likeverd, frihet og rettferdighet i verden. På bakgrunn av dette tror jeg Amnestys viktigste digitale målsetninger er å nå ut til flest mulig mennesker. At flere og flere får øynene opp for hva som foregår rundt oss.

Ved hjelp av Google Analytics kan Amnesty generere detaljert statistikk fra deres nettside og digitale plattformer. De vil dermed kunne spore hvilke landingssider som har mest trafikk, hvilke digitale plattformen som gir mest trafikk, eller hvilke innlegg som generer mest engasjement. På denne måten kan Amnesty enkelt se hvor de bør rette fokuset sitt for å bli enda bedre og skape enda større engasjement. Google Analytics gir også gode indikatorer på hvilken målgruppe du når ut til, i form av alder og kjønn. Dette hjelper dem med å se om de har nådd ut til målgruppen din ønsket.

Organisk søk og SEO

Søkeoptimalisering er en relativt omfattende prosess, og er et viktig markedsføringstiltak for å lykkes. For at Amnesty skal kunne nå ut til et mangfold mennesker, er det helt essensielt at de er gode på søkeoptimalisering. Ved å foreta meg et søk på «Amnesty» på google er naturligvis Amnesty første treff på siden. Dette er for øvrig bra, men ikke overraskende da det er navnet til organisasjonen.

Jeg forsøker et nytt søkeord som er relevant for Amnesty, nemlig «menneskerettigheter». Dette gir en indikator på at Amnesty ikke er like gode på søkeoptimalisering slik som konkurrentene er.

For å oppnå vekst for Amnesty er det viktig at de optimaliserer søkeordene sine. Fremover vil det dermed være nyttig for Amnesty å benytte seg av gode overskrifter, bilder og metabeskrivelser. Det er også viktig å fokusere på å inkludere ord som folk faktisk søker på. Ellers er det viktig å fokusere på god struktur og kvalitetsinnhold i deres innlegg. I tillegg er det viktig at innleggene fungerer ved bruk av forskjellige skjermstørrelser slik at ingen blir «glemt». Ved bruk av hjelpeverktøy som for eksempel Google Analytics, Google Search Console og Keywoord Planner vil også bidra til at Amnesty kan vokse som organisasjon i tillegg til bedre søkeoptimalisering.

Dette er nå mitt siste blogginnlegg, og jeg håper du synes det har vært interessant lesing. Jeg vil takke Karl Philip Lund og Marius Vetaas Thomassen i del 3 og 4 i dette emnet, for interessante og lærerike forelesninger i tillegg til gode gjesteforelesere. 

Takk for meg!

Kilder brukt:

https://amnesty.no/for-aktivister/tips-til-bruk-av-sosiale-medier

https://amnesty.no/vart-arbeid.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *