Bedrifter i dag, samler inn mer data enn før. Det blir derfor enda viktig å vite hvor denne dataen kommer fra. Blockchain teknologien vil være en løsning på dette. Blockchain er altså et informasjonssystem som dokumenterer hele forsyningskjeden fra start til slutt. Dermed bidrar dette til at forbrukeren og bedriftene blir informert om hva som skjer underveis gjennom hele forsyningskjeden. Blockchain gjør det derfor mulig for oss å spore tilbake til produktets opprinnelse (Nygaard, 141). I dette innlegget skal jeg se nærmere på hva blockchain vil bety for markedsføring.

La oss starte med å se enda nærmere på hva blockchain faktisk er…

En blockchain kan vi forklare som en lenke bestående av flere blokker med informasjon som er lenket sammen. Blockchain teknologien er transparent, og det er nærmest umulig å gjøre endringer i disse blokkene.

(Bilde hentet fra YouTube video)

I hver av disse blokkene befinner det seg informasjon i tillegg til en unik kode som vi kaller for hash-kode. Disse hash-kodene er helt unike i hver enkelt blokk, og kan sammenlignes med et fingeravtrykk. Hash-kodene brukes dermed for å identifisere dataen til de ulike blokkene. I tillegg til hash-kodene har hver blokk også en previous-hash, som da er hash-koden til forrige blokk i lenken. Dette gjør at det blir vanskelig for en potensiell hacker å endre på disse blokkene, med tanke på at da vil det også oppstå en feil i forrige blokk. Et av de viktigste målene til blockchain teknologien er å lagre og distribuere informasjon uten at noen på noen som helst måte skal ha mulighet til å endre på denne informasjonen.

Så hvilken betydning har blockchain for digital markedsføring?

Ved hjelp av blockchain teknologi har vi som forbrukere mulighet til å for eksempel spore informasjon om produktet vi kjøper helt tilbake til hvilken bonde som produserte produktet du nettopp har kjøpt på den lokale matbutikken. Dette er Walmart i ferd med å ta i bruk. Dette gjør at du som forbruker har mulighet til å undersøke om produktet du kjøper faktisk er bærekraftig, og ikke er grønnvasket.

Ulike bedrifter sender ut utallige reklamer, eposter og beskjeder til kundene sine. Dette gjør de fordi bedriften ikke har kunnskap om kundens preferanser. Dette kan vi dermed se på som en dissonans mellom markedsførere og forbrukeren. Hva vil forbrukeren ha, hvor vil de ha det, når vil de ha det og hvordan vil de ha det. Et eksempel kan her være en annonsereklame som forfølger deg etter at du allerede har kjøpt varen eller tjenesten. Blockchain teknologi vil dermed være en løsning på dette problemet. Den vil sikre at forbrukeren ser reklamen et optimalt antall ganger. Dette handler også om at forbrukeren er nødt til å være villig å dele mer informasjon om sine preferanser. Dette vil igjen føre til at produktleverandørene vet mer om forbrukeren, som igjen vil føre til mer relevant informasjon i tillegg til mindre reklame. For noen kan det være skummelt å dele for mye informasjon, da man er redd for at informasjonen blir misbrukt.

Blockchain kan hjelpe bedrifter til å bygge til tillit til forbrukerne

Blockchainteknologiens transparens vil være med på å hjelpe bedrifter å bygge opp tilliten til forbrukerne. Det kommer frem i artikkelen på E24 at det finnes klare bevis på at forbrukere deler mer informasjon med bedrifter de kan forhandle med. Om bedrifter har skapt tillit til forbrukerne sine, vil det resultere i at de også får større tilgang til personlig informasjon fra forbrukerne. 

Denne transparente teknologien har dermed stor potensiale for den mistenksomme forbrukeren. Bekymringer over misbruk av data løses ved at du som forbruker har nå mulighet til å få innsyn i hvordan reklamebransjen bruker dataen din. Dette vil sannsynligvis også øke forbruker-data som vil gi forbrukeren større kontroll over hvordan deres informasjon blir tatt i bruk.

Forebygge svindel

På en annen side er blockchain også med på å forebygge svindel. Blockchain vil kunne autorisere registrering av nettbutikker og vil teste bekreftede reklametiltak mot registreringskjemaet som ligger i blockchainen for å forhindre svindel. Stjeling av identitet kan forekomme ved handel på nett. For å forhindre at slik sensitiv informasjon blir lekket på internett, kan blockchain bidra med å verifisere hver enkelt transaksjon.

Oppsummering

Som en oppsummering av dette innlegget har jeg sett på blockchains betydning for den digitale markedsføringen. Teknologien generelt er stadig i endring, og blockchain teknologien er særlig spennende. Dette er en teknologi som ikke bare er et viktig verktøy for bedriftene, men også oss som forbrukere. Blockchain vil altså være til stor fordel for den digitale markedsføringen og det vil også være med på å minimere kostnader, fordi du for eksempel ikke kaster bort penger på arbeidskraft du ikke behøver å bruke tid på. Et eksempel vil het være markedsførere som i dag benytter seg av en tredjepart. Dette er en ekstra kostnad som du vil slippe ved å benytte seg av blockchain teknologien. Annonsering vil bli rimeligere og enda mer spesifikk. Dette fører til at markedsføreren kan fokusere bedre mot den riktige forbrukeren uten å måtte betale store ekstra kostnader.

Det blir spennende å se utviklingen, og hvem vet før vi vet ordet av det er blockchain blitt en del av vår hverdag. Vi som forbrukere blir mer og mer opptatt av bærekraftige produkter og det er derfor viktig for bedrifter å kunne garantere dette for deres kunder. Blockchain vil dermed være løsningen på problemet. Kunden har dermed mulighet til å spore opp hele forsyningskjeden og dermed finne informasjon som tilsier at produktet ikke er grønnvasket. 

Håper det har vært interessant lesning. 

Kilder brukt:

https://e24.no/teknologi/i/zG9EJq/dette-kan-blokkjeder-bety-for-markedsfoering?code=ZBOKRl5gKK87aiym3kXp3NZSsuTjzHHV1EEhH4cncS40eqaRnHP1RFfQDWqRm0oP

Nygaard, A. (2019). Grønn markedsføringsledelse, om bærekraftig entreprenørskap, strategi og markedsføring. Bergen: Fagbokforlaget. 

https://theleadershipnetwork.com/article/how-walmart-used-blockchain-to-increase-supply-chain-transparency

https://www.youtube.com/watch?v=SSo_EIwHSd4

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *