I dette innlegget skal jeg ta for meg UTM tagger og se på hvordan du kan «bygge» en UTM-hale. Da jeg først ble introdusert for UTM tagger synes jeg det hørtes veldig avansert og vanskelig ut. Det viste seg å være enklere enn jeg trodde. Les gjerne videre, så skal jeg forsøke å lære deg på en enkel måte. 

Hva er UTM tagger?

UTM tagger er en forkortelse for Urchin Traffic Monitor. Dette er altså enden av en URL-link som jeg vil forsøke å forklare nærmere. UTM tagen er altså noen kodeord du legger i enden av en URL som skal hjelpe deg å spore lenkens leveranse.

Jeg vil senere i innlegget ta for meg et fiktivt eksempel som forklarer det nærmere.

Hvorfor bør du bruke UTM tagger?

Det er viktig å forstå hvor trafikken din kommer fra, og UTM kan dermed hjelpe deg med å spore denne informasjonen. Det kan være flere grunner for å ta i bruk UTM. Nedenfor finner du tre eksempler på hvorfor du kan bruke UTM:

  • Det kan være for å finne ut om Facebook eller Instagram gir deg mest trafikk for nettsiden din
  • Kanskje har du sendt ut et nyhetsbrev med flere CTA-er (call to actions) hvor du gir hver av dem ulike UTM tagger. Her vil det være spennende å se hvilke lenker som dine besøkende klikker mest inn på. Ved å legge til UTM tagger vil du lettere forstå hvilke av CTA-ene som ga gode resultater og ikke bare nyhetsbrevet i sin helhet.
  • Videre vil UTM tagger gi deg informasjon om hvilken kampanje som ga deg best respons.

Hvordan lage en UTM-hale?

Nå har vi sett på hva UTM er, og hvorfor vi bør ta det i bruk. Du lurer kanskje på hvordan det faktisk fungerer. For at du skal forstå UTM tagger, er det viktig å kunne lese dem og også forstå strukturen på dem. 

UTM tagger delt opp i to komponenter. UTM parameter og sporings variabel (Tracking variable).

UTM parameteret starter alltid med «utm_» og er den delen som avgjør hva som skal spores. Vi kan også se på fem forskjellige parametere du kan spore:

  • utm_campaign
  • utm_source
  • utm_medium
  • utm_term
  • utm_content

Sporings variabel er en variabel som har som oppgave å identifisere det du ønsker å spore. Den vises alltid etter = tegn i lenken. Variabelen kan være bokstaver, tegn, tall eller et + tegn.

La oss se nærmere på de ulike utm parameterne 

utm_campaign – brukes for å spore hvilken kampanje eller markedsinnsats som øker trafikk til nettsiden din.

utm_source – source parameteret er kilden som gir deg mulighet til å spore hvilken markedskanal responsen kommer fra. Eksempelvis Facebook, Linkedin eller Instagram.

utm_medium – brukes for å identifisere hvillket medium som blir brukt i lenken. Som for eksempel email.

utm_term – dette parameteret brukes til å spore betalte søk. Bruk utm_term til å merke nøkkelordene for denne annonsen.

utm_content – bruk dette parameteret for å skille annonser eller lenker som peker til samme URL.

Hvordan sette opp en UTM tag?

Jeg har brukt Google Analytics sitt verktøy Campaign URL builder. Du trenger da å fylle ut stegene jeg har forklart ovenfor. Det er viktig at du setter det i et system slik at du har god oversikt. Det er også viktig at du ikke bytter mellom store og små bokstaver. Da kan det oppfattet som to forskjellige.

Jeg vil dermed ta for meg et fiktivt eksempel for å vise hvordan du kan bruke UTM tags i praksis. I eksempelet jeg skal ta for meg ønsker jeg å sende ut et nyhetsbrev med tre ulike lenker til bloggen min. Dette vil jeg gjøre for å se hvilken av lenkene de besøkende klikker mest på. Nedenfor finner du listet opp tre av innleggene jeg har med i mitt fiktive eksempel.

1. camillalem.no

2. Hvordan bygge et merke fra ingenting

3. Veien til langvarige og gode relasjoner

Det er viktig å huske å lage en UTM tag til hver av innleggene. Campaign Source, Campaign Name og Campaign Medium vil være det samme for hver av innleggene, men Campaign Content er viktig at du velger en ulik beskrivelse på de ulike tagene. Dette er for å differensiere mellom de ulike tagene. 

Slik vil en UTM-hale se ut:

Etter at du har opprettet en UTM tag for hver av dem, kan du bruke Google Analytics for å analysere hvilke av lenkene som gir mest klikk. Dette kan du gjøre gjennom å klikke på Aquistion (Trafikk) for å så videre trykke på Campaigns (Kampanjer). Her vil du kunne se kampanje navnet du har valgt. 

En annen måte vil være å klikke på Auqustion (Trafikk) og videre trykke på All traffic (All trafikk). Her vil du finne navnet på kildene.

Takk for at du tok deg tid til å lese innlegget mitt. Håper det var lærerikt og at du tar i bruk UTM tags. Jeg vil bare komme med mitt siste tips, og det er at det er viktig at du deler de nye på riktig plattform slik at du får riktig data i Google Analytics. Deler du lenken på for eksempel Facebook istedenfor i nyhetsbrevet som jeg brukte i eksempelet mitt, vil Google Analytics tolke trafikken som trafikk fra nyhetsbrev. 

Kilder brukt:

https://synlighet.no/blogg/utm-erket-sporing/

https://www.moenco.no/blog/utm-tagger

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *