Trykk her for å komme til nettbutikken

I valgfaget digital markedsføring ble vi tildelt en gruppe eksamensoppgave hvor vi skulle etablere en velfungerende nettbutikk. Tonje Larsen og jeg bestemte oss på forhånd at vi ønsket å utfordre oss selv, ved å opprette et team hvor vi ikke kjente de resterende team medlemmene. 

På grunn av korona har vi blitt nødt til å gjennomføre alle våre møter gjennom zoom. Da vi gjennomførte første møte, brukte vi en liten del av møte for å bli litt kjent med hverandre, da vi aldri hadde møttes før. Det var interessant å bli kjent med studenter fra andre linjer. Videre startet prosessen med å finne ut hva vi ønsket å selge via nettbutikken vår. Vi var inne på flere forskjellige områder, men falt på smykker til slutt da dette er noe vi alle har interesse for. Vi var skeptiske om tiden strakk til, til å bestille inn materiale samt å lage smykkene selv, før eksamensoppgaven skulle leveres. Vi kom dermed på en glimrende idé å hjelpe en venninne av meg, som akkurat hadde startet et smykkemerke via en Instagram konto. Luna Lea som driver smykkemerket @bylunalea ble veldig glad, og hadde selv vært inne på tanken om en nettbutikk. Allerede etter første møte begynte brikkene å falle på plass og vi var i gang med prosjektet vårt. 

I ukene som følger var prosessen videre bestående av noe dårlig kommunikasjon, og lite initiativ i gruppen for å få i gang prosessen med å starte opp selve nettbutikken. Dette kan være fordi samtlige i gruppen var usikre på hvordan praktiske oppgaver i forbindelse med nettbutikken skulle gjøres. Her burde vi vært flinkere å dele opp arbeidsoppgaver, i tillegg til å sette frister med ulike oppgaver som skulle vært gjort innen en satt dato. Dette kunne bidratt til at samtlige team medlemmer hadde tatt mer ansvar. Vi hadde en god start hvor vi ble enige veldig fort, men etter hvert som ukene gikk, var det lite initiativ. 

Design sprint

Etter en spennende og lærerik forelesning med Karl Philip og gjesteforeleser Hanne Birgitte, ble vi introdusert for design sprint. Vi bestemte oss deretter for å benytte oss av en mini versjon av sprint metodikken. En god design sprint fungerer i hovedsak bedre når vi møtes fysisk, men på grunn korona forsøkte vi så godt vi kunne ved å gjennomføre en liten design sprint gjennom et møte på zoom. Her så vi på det allerede eksisterende markedet hvor vi også ville kartlegge konkurransebildet. Å designe egne smykker ved salg gjennom Instagram, er for øyeblikket ganske populært. Per dags dato har Luna derfor mange konkurrenter. Ved å utvikle en nettbutikk har hun større muligheter for å nå ut til flere. Derfor synes vi at løsningen vår er god. I tillegg ved å hjelpe en eksisterende bedrift deler vi arbeidsoppgaver på en god måte, som kan være med på å bidra til at vi oppnår ønsket suksess ved nettbutikken. Da vi står for planlegging, markedsføring og opprettelse av nettbutikken, og Luna kan fokusere på selve produktene hun selger.

OKR

Etter oppfordring valgte vi å benytte oss av målstyringsverktøyet OKR. OKR er et styringsverktøy for gjennomføring. Styringsverktøyet er bestående av et overordnet mål kalt objective og flere delmål for å oppnå det overordnete målet. Disse delmålene kaller vi for key results. Det kan være lurt å holde seg til tre til fem key results, for å unngå å miste oversikten. Vi ble vi også oppfordret til å sette ambisiøse mål slik at vi hadde noe å strekke oss etter. 

Her er vår OKR:

Objective – Lansere en velfungerende nettbutikk for en allerede eksisterende bedrift, etter eiers kriterier. 
Key results:
– 100 abonnementer til nyhetsbrev innen endt prosjekt. (5/10)
– Gjennomføre 70 salg innen endt prosjekt. (6/10)
– 500 besøkende i nettbutikk innen endt prosjekt. (5/10)

Ettersom vi brukte litt tid med å komme i gang med å starte å sette opp nettbutikken, begynte vi i uke tre å justere sannsynlighetsgraden (parentesen bak hver key result) for hvor sannsynlig det var for at de ulike key resultene kunne oppnås. Ved å gjennomføre OKR bidro det til at vi forstod hvor vi måtte rette fokuset etter hvert som prosjektet startet. 

Shopify
Når det kom til selve nettbutikken, valgte vi å benytte oss av Shopify.Vi kjøpte også domene vårt gjennom PRO ISP, slik vi gjorde da vi opprettet våre personlige blogger i forbindelse med faget. Dette domene klarte vi omsider å koble sammen med Shopify. Shopify er en enkel og brukervennlig plattform ved start av nettbutikk. Da vi fikk løst det praktiske med domene ol. bar oppgaven seg videre å utvikle og designe nettbutikken. Luna Lea har selv tatt gode bilder av produktene sine, noe som gjorde jobben vår enklere. I tillegg hadde hun et ønske om et enkelt design med lyse og nøytrale farger som sto i stil til imaget hun allerede hadde skapt gjennom Instagram profilen hennes @bylunalea. Ved å ha gode retningslinjer fra hvordan Luna ville ha det, gjorde det jobben vår lettere. Vi hadde også god kommunikasjon sammen med henne gjennom hele prosessen. Dette er viktig for at vi skulle lykkes med nettbutikken.   

Markedsføring

Vi valgte å markedsføre gjennom Instagram og e-post. Med tanke på at Luna allerede hadde etablert en Instagram profil for smykkemerket, var det hennes jobb å markedsføre på denne kanalen. Vi i teamet markedsførte også nettbutikken gjennom våre Instagram profiler. I tillegg valgte vi å benytte oss av nyhetsbrev markedsføring. Vi valgte å benytte oss av Mail Chimp etter anbefaling i forelesning. Vi brukte Mailchimp som bidro til at vi kunne sende ut nyhetsbrev til kunder som abonnerte på nyhetsbrevet via nettbutikken. Her blir kunden informert om kommende nyheter, lanseringer og annen inspirasjon av nydelig smykker fra bylunalea.

Som en oppsummering av denne gruppeeksamen sitter jeg igjen med masse god erfaring. Både faglig, men også i forhold til gruppedynamikk. Jeg er veldig takknemlig for at vi utfordret oss selv med å etablere en gruppe hvor ikke alle kjente alle. Det har skapt gode diskusjoner hvor jeg har lært utrolig mye. Det har også lært meg viktigheten av å strukturere arbeidsoppgavene på en god og oversiktlig måte, hvor vi kunne vært mye bedre. Alt i alt er jeg superfornøyd med hva vi har fått til på denne korte tiden.

Til slutt vil jeg takke Karl Philip og gjesteforelesere for inspirerende og interessante forelesninger som har gitt meg mange gode og nyttige tips. Det har vært et veldig lærerikt semester hvor jeg også har fått utfordret meg selv, i tillegg til god læring og erfaringer jeg vil ta med meg videre!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *