Mange stillinger blir aldri utlyst eksternt, derfor kan det være avgjørende med et godt nettverk og gode mentorer. I dette innlegget skal jeg ta for meg First-Round kurset, Networking Basics og se på hvordan vi kan bygge personlige læringsnettverk gjennom å tilknytte seg en eller flere mentorer. 

First-Round er et gratis kurs som består av 8 lærerike og interessante moduler. Kurset vil gi deg kunnskap i hvor og hvordan du kan finne en mentor. I tillegg lærer du om hvorfor det kan være viktig å utvikle ditt profesjonelle nettverk. Videre vil jeg også si at kurset Networking Basics motiverer deg til å kontakte profesjonelle mennesker i næringslivet som er relevant innenfor bransjen eller yrke du interesserer deg for. Det første steget er alltid det skumleste, men her må du ut av komfortsonen.

(Bilde hentet fra insights.dice.com)

Allerede første semester ble jeg introdusert for hvor viktig det var å ha en Linkedin profil. Denne nettverks plattformen kan bidra til å gjøre deg mer synlig og attraktiv for potensielle arbeidsgivere. Derfor er det viktig med nettverksbygging. Jeg er allerede godt i gang med å knytte kontakt med forelesere, studenter, kollegaer eller andre innenfor bransjen jeg ønsker å rette meg mot. Jeg vil videre ta deg gjennom de ulike modulene som blir fremstilt i kurset.

Modul 1: Din profesjonelle identitet 
Den første modulen tar for seg hvem du er som student og din profesjonelle identitet rettet mot arbeidslivet. Når du er ferdig med å studere, er du langt i fra ferdig utlært. Du vil heller ikke nødvendigvis føle deg trygg når du skal ut i jobb. Som student tilnærmer du deg kunnskap som skal gi deg bedre kompetanse i bransjen du ønsker å ta del i. Dermed vil du som student bygge opp din profesjonelle identitet. Kurset trekker videre frem fem kvaliteter som kan være nyttige å ha med seg, når man skal søke hjelp fra andre profesjonelle. 

  • Empati – Evnen til å se fra den profesjonelle sitt perspektiv
  • Nysgjerrighet – Vis at du er interessert i å lære fra deres råd og erfaringer
  • Takknemlighet – Vis takknemlighet for tiden de har satt av for å snakke med deg og gi deg råd
  • Relevans – Fortell hvorfor du tok kontakt, og hvorfor samtalen er nyttig for deg og din karriere
  • Respekt – behandle dem slik du selv vil bli behandlet hvis du hjelper andre.

Modul 2: Å finne en mentor via Linkedin
Linekedin er som tidligere nevnt en super plattform for nettverksbygging. I denne modellen lærer du som student eller ung profesjonell hvordan du skal finne en mentor på Linkedin basert på dine interesser. Kurset skiller mellom tre måter å knytte kontakt på:

Perfect overlap – En person du kan identifisere deg med, som for eksempel en student som går samme studieretning som deg.  
Great overlap – En person som studerer på samme høyskole/universitet, men studerer ikke nødvendigvis samme retning.
Similarities – En person fra en bedrift som du ønsker å jobbe for, som også har gått samme eller lignede studieretning som deg. 
Someone interesting – En person du synes er interessant og som du er nysgjerrig på. Det trenger ikke nødvendigvis å være en person du har mye til felles med.

Modul 3: Hvordan ta kontakt med en person på Linkedin
Når du skal ta kontakt med en profesjonell på LinkedIn er det viktig å vise interesse og engasjement for fagområdet til vedkommende du interesserer deg for. Det legges stor vekt på i kurset at melding du sender skal være informativ og kort og konkret. Det er viktig at du svarer på disse tre følgende spørsmålene:

Who – hvem er du?
Why – hvorfor sender du melding til vedkommende
What – hva lurer du på, og hva er formålet med meldingen.

Modul 4: Koordinering
I denne modulen lærer du hvordan du skal koordinere en samtale når den profesjonelle har svart deg. Det er viktig at du har respekt for andres tid i tillegg til å gjøre samtalen kort og konsist. God planlegging på forhånd, gjør det enklere for deg å holde en ryddig samtale med riktig informasjon.

Modul 5: Koordinering av samtalen
Her får du innblikk i hvordan du kan starte, lede og avslutte en samtale. Den motsatte part ønsker sannsynligvis bare å hjelpe deg. De fem kvalitetene jeg tok for meg i modul én vil være nyttig å ta del i her også. Det er viktig å vise takknemlighet for deres tid i tillegg til å vise engasjement gjennom å lytte og stille gode spørsmål.

Modul 6: Profesjonell historiefortelling
I modul 6 får du kunnskap om hvordan du kan lede samtalen i den retningen du selv ønsker. Start med å introdusere deg selv, og gi mentoren relevant informasjon og egenskaper som gjenspeiler seg i hvorfor du ønsket å kontakte vedkommende. Videre kan det være lurt å få frem hva du ønsker å få ut av samtalen.

Modul 7: Research og spørsmål
Å gjøre gode research i forkant er viktig for å oppnå suksess. Det kan være lurt å søke opp bedriften på forhånd, slik at du kan se om det noe som kan være interessant for samtalen. For å få mest mulig utbytte av samtalen kan du dele spørsmålene inn i tre kategorier:

The main question – bør handle om bedriftens eller mentorens historie 
The second question – bør handle om arbeidet bedriften eller mentoren gjør i dag
The third question – bør handle om relevante råd og tips mentoren har til deg, på bakgrunn av det vedkommende har fått vite i løpet av samtalen

Modul 8: Bygge langvarige og gode relasjoner
Tilslutt blir du introdusert for hvordan du skal bygge langvarige og gode relasjoner. Det kan være lurt å opprettholde kontakten slik at du tar til deg mer kunnskap og veiledning. I tillegg er det viktig å vise hvor takknemlig du er, for at mentoren tok seg tid til å gi gode råd og veiledning. En god relasjon kan gi muligheter for å få referanser, samt kontakter i en bransje du ønsker en fremtid i.

Kurset har vært veldig lærerikt, og jeg vil veldig gjerne anbefale det til dere som leser innlegget. Du vil tilegne deg kunnskap om hvordan du skal gå frem når du skal kontakte en potensiell mentor. Jeg har virkelig fått øynene opp for hvor viktig det er å bruke Linkedin til å ta kontakt med en mentor for en relevant bransje. Vi må lære oss å gå utenfor komfortsonen, og det er alltid den første gangen som er skumlest. Jeg vil definitivt benytte meg av Linkedin i større grad enn hva jeg gjør i dag. Jeg vil også innen kort tid forhåpentligvis finne en mentor som kan gi meg råd og veiledning til min profesjonelle karriere. 

Kilder brukt:

https://first-round.teachable.com/p/joinfirstround

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *